KLÄNNINGAR UNDER 300kr!


KLÄNNINGAR UNDER 300kr!
 
Only Gammelrosa | Red Jersey | IvyRevel Peach | Pink | Missguided Green
  
Så härligt med en ledig helg, speciellt när det erbjuds bra väder. Efter intensiva jobbdagar, behövde jag verkligen en lugn dag. Jag var inne på Zalandos rea och hittade dessa snyggingar. Färgen är lite mot rosa och piggar upp i den gråa och trista vardagen! ♥ fina sommarklänningar från Zalando! Alla klänningar under 300kr. Någon av dessa klänningar skulle kunna vara sommarens outfit består av dessa bekväma klänningar från Zalando.
Hoppas ni haft en riktigt härlig helg! Min har bestått av hemmamys, vattenmelon och filmkvällar. Puss & kram!♥
 
fördubbla din läshastighet

Hej underbara alla läsare! ♥ ♥  

Det var ett tag sedan jag skrev på bloggen men jag hoppas ni har haft det bra. Jag kommer fortsätta blogga om boken och nu kommer jag att berätta för er om effektiv lästeknik som finns på sidorna 75-91 i Plugga smart och lär dig mer. Här kommer ni få lära er mer om olika sätt att läsa. När man läser kan man läsa på olika sätt, jag kommer berätta mer om aktiv läsning, syntoptisk läsning och iterativ läsning. 

Idag lever vi i en värld där läsning är en mycket viktig del i våra liv, eftersom vi idag läser böcker, tidningar och mycket av vår dagliga läsning sker via ipads, mobiler samt e-mail. Däremot hamnar vi Ibland i situationer som tillexempel när vi börjar en kurs och man förväntas läsa de där tjocka böckerna. Vad ska vi göra för att vi ska kunna tänka att ingenting är för svårt samtidigt tänka att böckerna är spännande. Därför är det viktigt att veta hur man kan utveckla sin läsförmåga. I barndomen får vi vår grund i läsning som sedan utvecklas hela livet. Vi går tillbaka till att studera en kurs och få uppgiften att läsa jobbiga böcker. Vid dessa situationer försöker vi att inte läsa böckerna och hitta andra vägar för att klara kursen. Precis därför behöver vi läsa bättre, snabbare dessutom förstå vad vi läser. För att kunna göra detta finns det fyra olika sätt att läsa på, dessa är aktiv läsning, grundläggande läsning, undersökande läsning och analytisk läsning. 

Vi börjar med aktiv läsning som innebär att läsaren är medveten om läsningen. I aktiv läsning finns det mål, detta betyder att läsaren tolkar och tänker om innehållet. Utifrån boken plugga smart och lär dig mer kan aktiv läsning delas in i olika nivåer. Den första nivån är grundläggande läsning, i denna nivå handlar det endast om att kunna läsa en text. Nästa nivå är undersökande läsning som betyder att man ska se hur boken är uppbyggd, och indelad dessutom är det viktigt att se hur språket är, vilka ord författaren använder. Tillsist kommer vi till analytisk läsning handlar om att läsa mellan raderna, dra slutsatser och försöka veta författarens budskap. Vidare kommer vi till syntopisk läsning som betyder att läsaren läser flera böcker samtidigt för att få fram kunskap ur en eller flera böcker. Syntoptisk läsning handlar om att läsa både undersökande och analytiskt. Detta sätt att läsa ingår i flera utbildningar i världen. När en läsare är bered på att fördjupa sig i ett av bokens kapitel flera gånger,så kommer läsaren in i något som kallas iterativ läsning. En iterativ läsning innefattar flera steg, däremot betyder det att vi måste läsa noggrant och flera gånger. Kommer man kunna texten utan att ha boken framför sig, denna metod sparar mycket tid. 

 I Boken plugga smart och lär dig mer i kapitlet om läsning får vi veta mer om hur vi kan utveckla vår läsförmåga. Läsaren kan använda sig av metoden tänk före, tänk medan och tänk efter, dessa metoder används för att aktivera de delar av hjärnan som hör till läsning. I denna metod kan vi fråga oss, vad vet jag redan om det här ? Sedan kommer vi till den andra metoden tänk medan då ställs frågan, kan detta stämma ?utifrån frågeställningen ska vi läsa aktivt och vara medvetna om vad vi läser, veta vad texten handlar om denna metod används för att kunna veta budskapet och är en snabbläsningsmetod. Vidare kommer vi till tänk efter metoden, här betyder det att man ska ha en paus och tänka efter vad det var man läste och vad det handlade om. Tänk efter metoden är när man läst klart texten eller boken och tänker på vad man lärt sig. Avslutningsvis kan vi säga att läsning även handlar om att dela in tiden där du läser i ett antal timmar varje dag eller någon gång i veckan. Där ska även paus ingå men inte för långa. Det är för att vi ska kunna koncentrera oss bättre 

På sidorna 121-140 i Plugga smart och lär dig mer. Här kommer ni få lära er mer om hur man fördubblar sin läshastighet. Det finns olika sätt man kan läsa på, jag kommer berätta mer om, fördubbla din läshastighet, guidad läsning och fördjupade tekniker.

 

Idag läser vi texter på våra mobiler,ipad och datorer. Däremot när vi kommer till att läsa vanliga böcker är det inte många i dagens samhälle som gör det. Det skulle kunna ta en hel månad till att läsa klart en bok. Boken plugga smart och lär dig mer, lär dig att för dubbla din läshastighet som tillexempel att kunna läsa klart en hel bok på en halvtimme. För att vi ska kunna öka läshastigheten är det viktigt att läsaren kan använda sig av olika lästekniker, veta vad hon läser och att ha en stark koncentration. Det är för att läsningen påveras av ögat och sinnet, när vi läser tränar vi ögonmotoriken sedan bearbetar vi texten med med vårt sinne. Vidare kan vi säga att det finns en del ovanor när vi läser. Den första ovanan är subvokalisering som betyder att man ljudar orden detta hindrar oss att öka vår läshastighet. Eftersom för att kunna läsa riktigt snabbt samt att förstå det vi läser är det inte viktigt att uttala varje ord vi läser. 

Vidare kommer vi till guidad läsning som är ett sätt att öka sin läshastighet genom att hjälpa ögat att läsa. En guide är tillexempel en penna, ett paper eller något som är till för att ögat ska ha något att följa som blir en hjälp till att läsa. Om man vill läsa snabbt blir pennan ett hinder, eftersom det får oss att endast kunna läsa ett ord i taget medan om vi tittar på en grupp ord på flera rader kan vi läsa snabbare utan att anstränga oss. Avslutningsvis finns det metoder i boken plugga smart och lär dig mer om hur man kan läsa en sida på fem sekunder och en hel bok på en halvtimme. Det man ska undvika är att läsa från vänster till höge och att inte ljuda orden. Det som behövs är att läsa boken uppifrån och ner, det gör att man hinner läsa en sida på sju sekunder. 

 

Hoppas ni har lärt er något om läsningens bästa metoder och hur man kan fördubbla sin läshastighet och hur man kan utveckla sin läsförmåga och vad som är viktigt med läsning 

Önskar er en underbar dag ♥ ♥ ♥

Hur man behåller kunskapen av studier
Hej finaste läsare, ♥ 

Hur mår ni? Vad gör ni? Har ni haft det bra? Jag är hemma just nu, I dag kommer jag berätta om den första delen som ingår i vår kurs modul 3. Det kan man läsa på sidorna 57-73 i boken. Man kan lära sig många olika saker av boken plugga smart och lär dig mer, idag ska jag berätta för er hur man behåller kunskapen av studier samt att aktivera kunskap. Senare under dagen kommer jag att berätta för er om uppsatser och andra texter som är på sidorna 93- 104. Jag börjar med att berätta för er om hur man behåller kunskapen på bästa sätt som är uppdelat i två delar 

  • Kunskap

    tillexempel när man lyssnat på en föreläsning eller läst en bok. Detta sätt kallas tredje principen som är mycket viktig för vårt minne. När vi ska studera en kurs är det viktigt att komma ihåg det vi lärt oss. I minnet lagras våra erfarenheter, språk och kunskap. Kunskap blir till förståelse och sedan till erfarenhet.” Kunskap utan förståelse vissnar. Förståelse utan konkret koppling till verkligheten är på samma sätt utan liv.” ( Liljeqvist sidan 61)

  • Förståelse är en process.När vi inte förstår känns det svårt. För det ska bli lättare att förstå samt att öka förståelsen av tillexempel en text är sammanfattningen viktig.När man sammanfattar så förstår man vad boken eller föreläsningen handlat om. Vi kan även säga att vi lär genom vår förståelse eftersom när vi förstå något som vi inte förstått tidigare upptäcker vi nya frågor som får oss att känna att vi kan ämnet.

Nu ska ni få lära er mer om att aktivera kunskap. Det finns två sätt, det första är aktiv kunskap och det andra är passiv kunskap. Aktiv kunskap är när vi repeterar information det gör att vår kunskap aktiveras även vårt minne aktiveras och blir lättare att komma ihåg. Aktiv kunskap är det vi kan använda när vi lyssnat samt läst något . Dessutom är aktiv kunskap är det vi känner igen och att kunna det man har läst utan att kolla i boken.Vi ska använda vår passiva kunskap när vi tillexempel läser eftersom passiv kunskap är det vi känner igen. Att läsa en bok flera gånger och se det man kan känna igen är din passiva kunskap. Det vi har lärt oss idag är förståelse är viktigt för vår inlärning. Vi har även fått veta mer om aktiv och passiv kunskap, för att beskriva det kort kan vi säga att repetition är viktigt för att behålla vår kunskap, det är också mycket viktigt att skriva ner vad man har lärt sig dessutom att använd det du har lärt dig.

På sidorna 93- 104 handlar om uppsatser. Här kommer ni få lära er mer om många olika delar som är viktig när man ska skriva. När man skriver är det viktigt att ha med källmaterial och referenser, struktur och disposition och tankekartor.

 Vi människor använder olika sätt att kunna kommunicera på att skriva är ett av dem. När vi skriver är det inte endast för kommunikation utan också för att kunna skriva uppsatser, artiklar och andra texter. När man kommer upp till en mer avancerad nivå och ska skriva vetenskapliga och akademiska texter gäller det att inte skriva sina egna tankar och inte meningar som börjar med ” jag tycker att … ” Själv klart kan man skriva vad man tycker däremot ska det vara skrivet på ett vetenskapligt sätt, detta betyder att det du tycker ska kunna styrkas med källmaterial och referenser. Vad menar jag med detta jo, det är så att om läsaren ska kunna hitta vart du har läst är det viktigt med författare, titel och datum. När man ska skriva vart källmaterialet är hämtat, är det extra viktigt att veta hur man ska skriva många högskolor och universitet använder olika system ett av systemen kallas harvardsystemet detta visar på vilket sätt du ska ange dina källor. 

 Slutligen kommer vi till tankekartor, som är som ett verktyg i skrivandet. Det finns många fördelar med tankekartor vi kan säga att tankekartor är sammanfattning av det man tänkt skriva. Detta är ett mycket kreativt sätt att börja skriva sina texter. Eftersom en tankekarta inte innehåller långa meningar, det kan även innehålla bilder men inte för många eftersom man ska skriva en text utifrån tankekartan. När man skriver texter är buskapet väldigt viktigt en tankekarta kan vara till hjälp. 

 Hoppas ni har lärt er något om hur man kan börja skriva och vad som är viktigt att ha med när det gäller akademiska texter och om hur man behåller kunskapen av sina studier, 

ha en trevlig dag. ♥ ♥